Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.3.2020 at 09:00 - 24.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opiskelijoille. Opintojakso on vapaasti valittavissa muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Opiskelija oppii erittelemään, millaisista aineksista rakentuu taideteoksen luonnetta tarkasteleva kriittinen keskustelu ja kirjoittaminen. Hän tutustuu argumentatiivisiin käytäntöihin ja eri alojen kritiikin ominaispiirteisiin sekä teoreettisiin lähtökohtiin.

Taidekriittisen kirjoittamisen perusteet: kritiikin käsitteet, taideteoriat, arvoteoriat ja retoriset käytännöt.

T. Barrett, Why Is That Art? Aesthetics and Criticism of Contemporary Art. 2. p.
N. Carroll, On Criticism.
G. Williams, How to Write about Contemporary Art.

Yleinen asteikko 0-5.

Opintojakson voi suorittaa kurssina, esseenä tai tiedekuntatenttinä. On kuitenkin suositeltavaa suorittaa opintojakso kurssimuotoisesti, sillä kurssin puitteissa taidekritiikkiin ja sen tuottamiseen tutustutaan käytännön harjoituksilla.