Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 4.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
16:15 - 18:45
Wed 11.9.2019
16:15 - 18:45
Wed 18.9.2019
16:15 - 18:45
Wed 25.9.2019
16:15 - 18:45
Wed 2.10.2019
16:15 - 18:45
Wed 9.10.2019
16:15 - 18:45
Wed 16.10.2019
16:15 - 18:45

Description

Opintojako on pakollinen opintosuunnan opiskelijoille.

Taiteentutkimukselliset perusopinnot. Taiteiden tutkimuksen kandin elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunnan perusopinnot.

Kurssilla perehdytään audiovisuaalisiin ilmaisukeinoihin kuten näyttämöllepano, valaistus, kompositio ja kuvarajaus, kuvakoot ja -kulmat, kameranliikkeet, leikkaus, ääni ja musiikki sekä niiden moninaisiin ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Keskeistä on oppia elokuvien lähilukua eli kuvaamaan ja analysoimaan erilaisia audiovisuaalisia keinoja ja niiden välisiä suhteita sekä kehittää kykyjä muodostaa ja esittää mielipiteitä näiden perustekniikoiden käytöstä erilaisissa kerronnallisissa kontesteissa.

Suoritetaan toisen opintovuoden 2. periodilla.

Luennoidaan vuosittain.

Elokuvailmaisun perusteet: näyttämöllepano, valaistus, kompositio ja kuvarajaus, kuvakoot ja -kulmat, kameranliikkeet, leikkaus kertovana, temaattisena, aistivoimaisena keinona, ääni ja musiikki

Bordwell, David & Thompson, Kristin: Film Art - An Introduction tai Monaco, James: How to Read a Film.

Yleinen asteikko, kriteerinä kyky eritellä ja kuvailla elokuvallisten ilmaisukeinojen käyttöä erilaisten kerronnallisten vaikutelmien aikaansaamiseksi.

Toteutetaan analyysikurssina, jonka suorittaminen edellyttää luento-osuuksien seuraamisen lisäksi harjoitustöiden tekemistä ja osallistumista niiden pohjalta käytävään keskusteluun. Nämä muodostavat opintojakson suorittamisen.