Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 31.10.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 31.10.2019
10:15 - 13:45
Thu 7.11.2019
10:15 - 13:45
Thu 14.11.2019
10:15 - 13:45
Thu 21.11.2019
10:15 - 13:45
Thu 28.11.2019
10:15 - 13:45
Thu 5.12.2019
10:15 - 13:45
Thu 12.12.2019
10:15 - 13:45

Description

Opintojako on pakollinen opintosuunnan opiskelijoille.

Taiteentutkimukselliset perusopinnot. Taiteiden tutkimuksen kandin elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunnan perusopinnot. Elokuva-analyysi I.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee analysoimaan elokuvan rakennetta, tyyliä, sisältöä sekä ideologisia ulottuvuuksia ja esittämään vakuuttavasti omakohtaisia havaintoja siitä, miten jokin yksittäinen elokuva toimii kokonaisuutena.

Suoritetaan toisen opintovuoden 3. periodilla.

Luennoidaan vuosittain.

Elokuvan rakenteiden, tyylin, sisällön sekä ideologisten ulottuvuuksien analyysiin vaadittava käsitteistö, niiden soveltaminen käsiteltäviin elokuviin sekä analyysien pohjalta käytävä keskustelu.

Arvointiasteikko 0-5. Kriteereinä kyky ottaa haltuun esitettyjä käsitteitä ja asiakokonaisuuksia niin, että kykenee esittämään omia ajatuksiaan niiden pohjalta selkeästi ja näkemyksellisesti.

Toteutetaan analyysikurssina, jonka suorittaminen edellyttää luento-osuuksien seuraamisen lisäksi harjoitustöiden tekemistä ja osallistumista niiden pohjalta käytävään keskusteluun. Nämä muodostavat opintojakson suorittamisen.