Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 19.5.2021 - 19.5.2021
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 16.6.2021 - 16.6.2021
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 7.7.2021 - 7.7.2021
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 28.7.2021 - 28.7.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 28.4.2021 - 28.4.2021
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 31.3.2021 - 31.3.2021
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 24.2.2021 - 24.2.2021
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 27.1.2021 - 27.1.2021
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 2.12.2020 - 2.12.2020
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 4.11.2020 - 4.11.2020
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr Online Course 28.10.2020 - 9.12.2020
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 14.10.2020 - 14.10.2020
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 16.9.2020 - 16.9.2020
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr Lecture Course 29.10.2019 - 10.12.2019
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Audiovisual Media Education 5 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Audiovisual Media Education 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Audiovisual Media Education 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Audiovisual Media Education 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Audiovisual Media Education 5 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Audiovisual Media Education 5 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
Audiovisual Media Education 5 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
Audiovisual Media Education 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Audiovisual Media Education 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Audiovisual Media Education 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Audiovisual Media Education 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Audiovisual Media Education 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr Lecture Course 5.9.2018 - 17.10.2018
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 6.10.2017 - 6.10.2017
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr General Examination 15.9.2017 - 15.9.2017
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 Cr Lecture Course 5.9.2017 - 24.10.2017

Target group

Opintojako on pakollinen opintosuunnan opiskelijoille.

Prerequisites

Taiteentutkimuksellisia perusopintoja. Taiteiden tutkimuksen kandin elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunnan perusopinnot. Elokuvatutkimuksen käsitteet ja lähestymistavat.

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelijat ovat perehtyneet mediakasvatuksen pirissä käytäviin keskusteluihin ja konkreettisiin ongelmakohtiin. He ovat sen myötä omaksuneet kriittisen mediakasvatuksen ja -lukutaidon perusteet ja käytännön työkalut, joita voivat soveltaa paitsi lasten ja nuorten mediakasvatuksessa myös omassa arjessaan, vapaa-ajalla ja työelämässä. Kurssi soveltuu sekä elokuva- ja televisiontutkimuksen että soveltavan kasvatustieteen opiskelijoille.

Timing

Suoritetaan kolmannen opintovuoden 1. periodilla.

Luennoidaan vuosittain.

Contents

Tutustuminen audiovisuaalisen kulttuurin eri muotoihin sekä niiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten perusteisiin.

Study materials

  • Potter, W. James: Media Literacy, 7th edition.
  • Renee Hobbs: Mind Over Media: Propaganda Education for a Digital Age.
    W. W. Norton & Company (2020).

  • Pekkala, Salomaa, Spisak (toim): Monimuotoinen mediakasvatus (KAVI 2016), löytyy nettijulkaisuna: http://www.mediataitokoulu.fi/monimuotoinen_mediakasvatus.pdf

Assessment practices and criteria

Arviointiasteikko 0-5. Kriteereinä kyky ottaa haltuun esitettyjä käsitteitä ja asiakokonaisuuksia niin, että kykenee esittämään omia ajatuksiaan niiden pohjalta selkeästi ja näkemyksellisesti.

Completion methods

Toteutetaan luentokurssina, jolle osallistujia kannustetaan jatkuvasti pohtimaan omia näkemyksiään käsiteltyihin asioihin sekä yhdistelemään esitettyjä asioita muuhun oppimaansa. Luentojen lisäksi kurssiin kuuluu säännöllisiä interaktiivisia osuuksia kotitehtävien, parikeskustelujen ja yhteisen keskustelun muodoissa. Suoritukseen kuuluvat luennot, oppimispäiväkirja ja harjoitustyö.