Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 09:00 - 5.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Opintojaksossa tutustutaan 1900-luvun jatkuvasti monipuolistuvaan estetiikan tutkimukseen. Opiskelija oppii ymmärtämään niitä sekä teoreettisia että historiallisia tekijöitä, jotka 1900-luvun estetiikassa ovat johtaneet erilaisten tutkimussuuntien ja -metodien syntyyn, esimerkiksi analyyttiseen, pragmatistiseen ja fenomenologiseen estetiikkaan. Eri ajatustapojen ymmärtäminen kasvattaa humanistista avarakatseisuutta.

1900-luvun angloamerikkalaiset ja mannermaiset estetiikan tutkimussuunnat: esimerkiksi analyyttinen, pragmatistinen, fenomenologinen, feministinen, empiirinen, evolutiivinen, sosiologinen ja marxilainen estetiikka.

I. Reiners, A. Seppä ja J. Vuorinen (toim.), Estetiikan klassikot II. Modernista postmoderniin s. 9-111 ja 421-529

J. Levinson toim., The Oxford Handbook of Aesthetics s. 3–324 (verkkoversiosta luetaan painetun tekstin artikkeleita 1–17 vastaavat osuudet: luku Background kokonaan; luku General Issues in Aesthetics siten, että viimeinen artikkeli on R. Stecker, Value in Art.

Arvointiasteikko 0-5.

Opintojakson voi suorittaa kurssina, esseenä tai tiedekuntatenttinä.