Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 15.1.2020
16:30 - 19:45
Wed 22.1.2020
16:30 - 19:45
Wed 29.1.2020
16:30 - 19:45
Wed 5.2.2020
16:30 - 19:45
Wed 12.2.2020
16:30 - 19:45

Description

Opintojakso on pakollinen opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Opintojaksossa tutustutaan 1900-luvun jatkuvasti monipuolistuvaan estetiikan tutkimukseen. Opiskelija oppii ymmärtämään niitä sekä teoreettisia että historiallisia tekijöitä, jotka 1900-luvun estetiikassa ovat johtaneet erilaisten tutkimussuuntien ja -metodien syntyyn, esimerkiksi analyyttiseen, pragmatistiseen ja fenomenologiseen estetiikkaan. Eri ajatustapojen ymmärtäminen kasvattaa humanistista avarakatseisuutta.

1900-luvun angloamerikkalaiset ja mannermaiset estetiikan tutkimussuunnat: esimerkiksi analyyttinen, pragmatistinen, fenomenologinen, feministinen, empiirinen, evolutiivinen, sosiologinen ja marxilainen estetiikka.

Oppimateriaali ilmoitetaan kurssilla ja se löytyy kurssin Moodle-oppimisympäristöstä.

Arvointiasteikko 0-5.

Tämän kurssin järjestää Avoin yliopisto. Opintoihin on varattu maksuton kiintiö Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman opiskelijoille.
HUOM! Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston koodilla AYTTK-YL140 (kurssisivun kautta, ei Weboodissa).

Opinto-ohjelma:

https://courses.helsinki.fi/fi/ayttk-es130/130359699

Opintojakson voi suorittaa kurssina, esseenä tai tiedekuntatenttinä.