Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on pakollinen opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja.

Opintojaksossa tarkastellaan esteettisten arvojen luonnetta samoin kuin niiden vaikutusta kulttuurien luonteeseen ja kehitykseen. Nykyajan osalta huomion kohteena ovat erityisesti populaarikulttuuriset ja kulttuurien väliset esteettiset ilmiöt. Opintojakson puitteissa voi valikoidusti tutustua myös muiden kuin länsimaisten kulttuuripiirien estetiikkaan. Opintojakson myötä opiskelija oppii arvioimaan esteettisten arvojen kulttuurista merkitystä.

Esteettiset arvot osana yleistä arvomaailmaa ja kulttuurien rakennusaineksena.

D. E. W. Fenner, Art in Context; A. Berleant, Sensibility and Sense. The Aesthetic Transformation of the Human World.

Arviointiasteikko 0-5.

Opintojakson voi suorittaa kurssina, esseenä tai tiedekuntatenttinä.