Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja, mutta on suositeltavaa, että ennen tätä on suoritettuna estetiikan perusteet.

Opintojaksossa perehdytään estetiikan tutkimustapoihin. Painotus on kognitiivisissa ja ontologisissa kysymyksissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa problematisoida ja arvioida ihmisen tiedollisten kykyjen merkitystä ja tehtävää esteettisten ilmiöiden tunnistamisessa.

Estetiikka esteettisten ilmiöiden luonnetta ja kokemista tarkastelevana tutkimusalana.

S. M. Cahn & A. Meskin toim., Aesthetics. A Comprehensive Anthology s. 391–663; R. Scruton: Beauty – A Very Short Introduction.

Arviointiasteikko 0-5.

Estetiikan opintosuunnan opiskelijat suorittavat opintojakson praktikumina. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös esseenä tai tiedekuntatenttinä.