Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Saksalaisessa filosofiassa elettiin 1700- ja 1800-lukujen taitteessa kiihkeää murroksen aikaa, jossa Immanuel Kantin aloittama filosofian "kopernikaaninen vallankumous" haastoi varhaismodernin ajattelun muodot ja avasi tien varhaisromanttisille ja idealistisille ajatussuuntauksille. Tässä murroksessa kysymykset taiteen ja kauneuden arvosta nousivat ennennäkemättömällä tavalla filosofian keskiöön. Kurssi keskittyy saksalaisen idealismin keskeisten edustajien (Kant, Fichte, Schelling, Hegel ja Schopenhauer) esteettiseen ajatteluun ja sijoittaa sen osaksi laajempia filosofisia ja historiallisia konteksteja. Kurssi tarjoaa opiskelijoille kattavan perusymmärryksen saksalaisen idealismin filosofisesta luonteesta sekä sen keskeisistä taidefilosofisista käsityksistä.

Enrol
14.8.2018 at 09:00 - 19.10.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 4.9.2018
10:15 - 11:45
Fri 7.9.2018
10:15 - 11:45
Tue 11.9.2018
10:15 - 11:45
Fri 14.9.2018
10:15 - 11:45
Tue 18.9.2018
10:15 - 11:45
Fri 21.9.2018
10:15 - 11:45
Tue 25.9.2018
10:15 - 11:45
Fri 28.9.2018
10:15 - 11:45
Tue 2.10.2018
10:15 - 11:45
Fri 5.10.2018
10:15 - 11:45
Tue 9.10.2018
10:15 - 11:45
Fri 12.10.2018
10:15 - 11:45
Tue 16.10.2018
10:15 - 11:45
Fri 19.10.2018
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja, mutta ennen sitä on hyödyllistä suorittaa estetiikan perusopinnot.

Opintojaksossa perehdytään taiteen tunnistamiseen, määrittelyyn ja tulkintaan liittyviin filosofisiin kysymyksiin. Opintojakson myötä opiskelija harjaantuu käsittelemään eri näkökulmista taiteenfilosofian ydinkysymyksiä.

Taiteen tunnistamiseen, määrittelyyn ja tulkintaan liittyvät filosofiset kysymykset.

500 s. seuraavista teoksista:

 • Platon, Valtio
 • Aristoteles, Retoriikka ja Runousoppi
 • Cicero, Puhujasta
 • A. G. Baumgarten, Aesthetica/Ästhetik (osa I)
 • F. Schiller, Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta
 • F. W. J. Schelling, Philosophie der Kunst/The Philosophy of Art
 • G. W. F. Hegel, Taiteenfilosofia
 • S. Kierkegaard, Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus
 • F. Nietzsche, Tragedian synty
 • L. Tolstoi, Mitä on taide?
 • J. Dewey, Art as Experience (suom. Taide kokemuksena)
 • R. G. Collingwood, Principles of Art
 • M. Heidegger, Taideteoksen alkuperä
 • Y. Hirn, The Origins of Art
 • O. Kuisma & H. Riikonen toim., Estetiikan syntysanat

Arviointiasteikko 0-5.

Korvaa myös aineopintojen kohdan TTK-ES235 tai syventävien opintojen kohdan TTM-ES320.

Opintojakson voi suorittaa kurssina, esseenä tai tiedekuntatenttinä.