Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2019 at 09:00 - 20.3.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 11.3.2019
14:15 - 15:45
Wed 13.3.2019
14:15 - 15:45
Mon 18.3.2019
14:15 - 15:45
Wed 20.3.2019
14:15 - 15:45
Mon 25.3.2019
14:15 - 15:45
Wed 27.3.2019
14:15 - 15:45
Mon 1.4.2019
14:15 - 15:45
Wed 3.4.2019
14:15 - 15:45
Mon 8.4.2019
14:15 - 15:45
Wed 10.4.2019
14:15 - 15:45

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen.

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja, mutta ennen sitä on hyödyllistä suorittaa estetiikan perusopinnot.

Opintojaksossa perehdytään taiteen tunnistamiseen, määrittelyyn ja tulkintaan liittyviin filosofisiin kysymyksiin. Opintojakson myötä opiskelija harjaantuu käsittelemään eri näkökulmista taiteenfilosofian ydinkysymyksiä.

Kurssi avaa Arvostelukyvyn kritiikin filosofista ja historiallista kehystä sekä keskeisiä käsitteitä. Kurssi valottaa joitakin monista kauneutta, ylevyyttä ja taidetta koskevista kysymyksistä, joita Kantin estetiikka herättää.

Essee.

500 s. seuraavista teoksista:

 • Platon, Valtio
 • Aristoteles, Retoriikka ja Runousoppi
 • Cicero, Puhujasta
 • A. G. Baumgarten, Aesthetica/Ästhetik (osa I)
 • F. Schiller, Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta
 • F. W. J. Schelling, Philosophie der Kunst/The Philosophy of Art
 • G. W. F. Hegel, Taiteenfilosofia
 • S. Kierkegaard, Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus
 • F. Nietzsche, Tragedian synty
 • L. Tolstoi, Mitä on taide?
 • J. Dewey, Art as Experience (suom. Taide kokemuksena)
 • R. G. Collingwood, Principles of Art
 • M. Heidegger, Taideteoksen alkuperä
 • Y. Hirn, The Origins of Art
 • O. Kuisma & H. Riikonen toim., Estetiikan syntysanat

Arviointiasteikko 0-5.

Opintojakson voi suorittaa kurssina, esseenä tai tiedekuntatenttinä.