Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 28.2.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.3.2020
14:15 - 17:45
Mon 16.3.2020
14:15 - 17:45
Mon 23.3.2020
14:15 - 17:45
Mon 30.3.2020
14:15 - 17:45
Mon 6.4.2020
14:15 - 17:45
Mon 20.4.2020
14:15 - 17:45
Mon 27.4.2020
14:15 - 17:45

Description

Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman aineopintojen opiskelijoille ja korvaa opintojakson TTK-ES232 Taiteenfilosofian erityiskysymyksiä II (5 op) tai TTM-ES320 Filosofiset tutkimussuuntaukset (5 op).

Opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja, mutta ennen sitä on hyödyllistä suorittaa estetiikan perusopinnot.

Kurssilla perehdytään taiteen ja filosofian vuorovaikutukseen: siihen, miten 1900-luvun ajattelijat ovat käsitteellistäneet taideteoksia ja miten taiteilijat ovat omaksuneet vaikutteita filosofiasta. Kurssi antaa käsityksen taiteen ajattelun lähtökohdista ja pääsuuntauksista modernismista nykyaikaan.

Kurssi sopii aineopintojen ja syventävien opintojen opiskelijoille.

Usein on väitetty, että kuvataide on muuttunut 1900-luvun aikana entistä kielellisemmäksi. Tämän käsityksen mukaan taide itse on oman käytäntöjensä kritiikkiä. Kurssilla tarkastellaan näkökulmia taiteen ja sen filosofian suhteeseen: miten filosofit ovat käsitteellistäneet taideteoksia ja miten taiteilijat ovat luonnehtineet taidetta filosofisesti? Millaisia näkökulmia avautuu taiteen kritiikkiin?

Praktikumissa perehdytään modernien ja jälkimodernien taiteilijoiden – esimerkiksi Paul Cézannen, Vincent van Goghin, Antonin Artaud’n, Joseph Kosuthin ja Mike Kelleyn – kirjoittamiin ja heidän tuotantoaan käsitteleviin teksteihin samoin kuin filosofien ja teoreetikoiden taidetta käsitteleviin esseisiin. Kurssilla tutustutaan mm. Maurice Merleau-Pontyn, Martin Heideggerin, Clement Greenbergin, Michael Friedin, Gianni Vattimon ja Rosalind Kraussin kirjoituksiin.

Luennot 20 t + yksin tai pareittain tehtävä lyhyt alustus valitusta tekstistä + essee.

500 s. seuraavista teoksista:

  • S. Davies, The artful species: Aesthetics, Art, and Evolution
  • H. Olsen & P. Lamarque, Aesthetics and the Philosophy of Art: The Analytic Tradition
  • P. Määttänen, Taide maailmassa. Pragmatistisen estetiikan lähtökohtia
  • C. Korsmeyer, Gender and Aesthetics
  • M. Merleau-Ponty, Filosofisia kirjoituksia.
  • H.-G. Gadamer, Hermeneutiikka
  • T. Adorno, Esteettinen teoria
  • T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic
  • M. Foucault, Aesthetics, Method and Epistemology
  • V. Zolberg, Constructing a Sociology of the Arts

Asteikolla 1-5.

Kurssin suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja, mutta ennen sitä on hyödyllistä suorittaa vähintään estetiikan perusopinnot.

Luennot maanantaisin 9.3.–6.4.2020 klo 14–18, Topelia, sali B107.