Orquesta Buena Vista Social Club pendant le Festival interceltique de Lorient. XIIIfromTOKYO. CC BY-SA 3.0

This course explores music cultures around the world, their histories and contemporary performance practices; styles of music and culturally specific aesthetic criteria; musical instruments; and connections between music, dance, identity, and politics. The course will also examine the relationship between local music cultures and global music industry with respect to commercial category known as “world music.”

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 17.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 24.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 31.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 4.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 7.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 11.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 14.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 18.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 21.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 25.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 28.2.2020
12:15 - 13:45

Description

Opintojakso on pakollinen opintosuunnan opiskelijolle.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tuntuma maailman musiikkikulttuurien moninaisuudesta ja hän tuntee valikoitujen musiikinmuotojen ja musiikkikulttuurien peruspiirteet. Lisäksi hän on tutustunut etnomusikologiseen tapaan tarkastella musiikkia kulttuurisena toimintana ja sosiaalisena vaikuttajana.

Suoritetaan opintojen alussa.

Valikoima eri puolilla maailmaa eläviä musiikkikulttuureita ja musiikinmuotoja, niiden historia ja yhteisöllinen luonne; maailman laulutyylit; soittimistoja ja soitinten luokittelujärjestelmät; musiikin luokittelutavat; musiikkiestetiikkaa eri kulttuureissa; musiikin suhde tanssiin, erilaisiin identiteetteihin ja politiikkaan.

Kirjallisuus ja äänitteet: B. Nettl et al., Excursions in World Music, J. T. Titon (ed.), Worlds of Music sekä jommankumman kirjan oheisäänitteet.
B. Nettl & co kirjastossa e-kirjana + äänitteet myös kuunneltavissa verkon kautta.

Arviointiasteikko 0-5. Arvioinnissa painotetaan kykyä hahmottaa musiikkikulttuuria kokonaisuuksia ja tarkastella musiikinmuotoja sosiaalisena toimintana.

Luentosarja ja siitä kirjoitettu oppimispäiväkirja tai tentti (kirjat ja äänitteet).