Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 5.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 19.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 26.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 3.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 10.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 17.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 31.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 7.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 14.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 21.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 28.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.12.2019
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso on pakollinen opintosuunnan opiskelijoille.

Johdatus musiikintutkimukseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lähestyä kaikenlaista musiikkia kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä. Hän osaa myös eritellä etnomusikologian ja kulttuurisen musiikintutkimuksen yhtymäkohdat ja erot. Hän tuntee tapoja tutkia kulttuurianalyyttisesti ja kulttuurikriittisesti erilaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä. Hänellä on kyky kehittää osaamistaan eteenpäin itsenäisen opiskelun ja tutkimustyön muodossa.

Järjestetään 1. periodilla.

Etnomusikologian ja kulttuurisen musiikintutkimuksen historia ja nykypäivä, niiden tutkimuskohteet sekä kulttuurianalyyttiset ja kulttuurikriittiset otteet ja menetelmät musiikintutkimuksessa. Opiskelijan odotetaan osallistuvan aktiivisesti luennoilla käytyihin keskusteluihin omaan musiikkikulttuuriseen taustaansa nojautuen.

  • P. Moisala - E. Seye (toim.), Musiikki kulttuurina
  • T. Turino, Music as Social Life: The Politics of Participation
  • J. Blacking, How Musical is Man?
  • M. Clayton - T. Herbert - R. Middleton (eds.), The Cultural Study of Music
  • T. C. Small, Musicking: The Meanings of Performing and Listening

Arviointiasteikko 0-5. Arvioinnissa painotetaan kykyä omaksua asiakokonaisuuksia, teorioita ja termejä siten, että opiskelija kykenee soveltamaan oppimaansa tietoa.

Luentosarja, lukupäiväkirja tai kirjatentti.