Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
9.4.2019 at 09:00 - 7.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 7.8.2019
09:15 - 13:45
Thu 8.8.2019
09:15 - 13:45
Wed 14.8.2019
09:15 - 13:45
Thu 15.8.2019
09:15 - 13:45
Wed 21.8.2019
09:15 - 13:45
Thu 22.8.2019
09:15 - 13:45

Description

Opintojakso on pakollinen opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on kehittynyt hyvä yleiskuva valitusta musiikinlajista, musiikkityylistä tai -kulttuurista, sitä koskevista musiikintutkimuksellisista lähestymistavoista ja näihin liittyvästä kirjallisuudesta. Hän ymmärtää ja osaa vertailla erilaisia aihepiiriä käsitteleviä näkökulmia. Hänellä on kyky kehittää osaamistaan eteenpäin itsenäisen opiskelun ja tutkimustyön muodossa liittyen esimerkiksi kandidaatin tutkielmaan.

Opiskelija tutustuu valittua musiikinlajia, musiikkityyliä tai -kulttuuria koskevaan musiikintutkimukseen. Opintojakson tarkka sisältö riippuu suoritustavasta ja kurssisuorituksen kohdalla kurssin teemasta. Suoritustavan mukaisesti jakso voi painottua tutkimuskirjallisuuteen perehtymiseen tai vahvemmin käytännön analyysiharjoituksiin.

Sopimuksen mukaan.

Arviointiasteikko 0-5. Arvioinnin kriteerinä on kyky omaksua valittuun aihepiiriin kuuluvia asiakokonaisuuksia, teorioita ja termejä siten, että kykenee esittämään omia ajatuksiaan niiden pohjalta selkeästi ja soveltamaan opittua tietoa näkemyksellisesti.

Kurssi tai kirjatentti.