Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 6.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 6.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 13.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 20.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 27.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 4.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 11.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 18.10.2019
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen.

Johdatus musiikintutkimuksen ja Musiikin ja äänen analyysi tai vastaavat tiedot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee joko länsimaisen musiikinteorian ja analyysin tai etnomusikologisen musiikkianalyysin perusteet (tai niiden yhdistelmän) ja pystyy soveltamaan niitä kriittisesti ja analyyttisesti. Hänellä on myös käsitys musiikinteorian muodostukseen ja kehitykseen vaikuttaneista kulttuurisista, sosiaalisista ja yhteiskunnallisista olosuhteista.

Sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Arviointiasteikko 0-5. Kriteereinä musiikin teorian perusperiaatteiden hallinta (teoria) sekä kyky soveltaa esitettyjä asiakokonaisuuksia kriittisesti ja selkeästi (analyysi).

Kaikki kolme, intensiiviperiodi 26–29.8, Harmonian historia I ja II muodostavat 5 op. kokonaisuuden.

Toteutetaan luentokurssina, joka sisältää viikottaisia harjoitustehtäviä. Osallistujia kannustetaan jatkuvasti pohtimaan ja esittämään omia näkemyksiään käsitellyistä asioista sekä yhdistelemään esitettyjä asioita aikaisemmin oppimaansa. Nuotinlukutaidottomille voidaan järjestää intensiivikurssi lukukauden aluksi. Suoritustapa on portfolio, joka sisältää harjoitustehtävät sekä opiskelijan oman arvioinnin oppimisestaan.