Lady Gaga performing "Venus" at the ArtRave in Seattle. Author: nikotransmission. CC BY 2.0

This course explores the potent and seemingly ubiquitous relationship between gender and religion in music, film, and new media. In this course, the intersection of these two analytical categories provide a launch pad for thinking about the ways in which popular culture serves as an important space for forging self-expressions, negotiating power relations, and producing pleasure in everyday life. Various materials will be examined as cultural texts that help illuminate broader issues and ideologies related to gender, religion, and their intersection in the contemporary society. The course will also address challenges of studying popular culture and probe its modes and methods of production. While the texts and examples covered in this course focus on music and popular culture(s) in North American and European contexts, the final projects (paper & presentation) enable students to apply the knowledge and skills to topics of their own interests.

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 9.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 16.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 23.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 30.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 7.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 14.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 28.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 4.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 11.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 18.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 25.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 2.12.2019
12:15 - 13:45
Mon 9.12.2019
12:15 - 13:45

Conduct of the course

Course Learning Objectives

At the end of the course, the student is familiar with key issues and approaches of the study of gender in the fields of music and popular culture. Also the student will be able to bring this knowledge into an interdisciplinary conversation with varied concepts and theories of religious studies. Ultimately, the student will have an expanded understanding of the ways in which the study of music and popular culture more broadly can be studied through an intersectional approach; while this course is focused on the relationship between gender and religion, also other variables such as race, ethnicity, age, socal class, and sexuality will be considered. Additionally, the student acquires knowledge and skills with which to think critically about various themes in music and popular culture. Subsequently, the theories and approaches learned in this course can be helpful in the student’s further studies and working life.

No prerequisites. Varied disciplinary perspectives are warmly welcome.

Course Assessment Criteria:
Weekly assignments 40%
Final paper 30%
Class presentation 15 % (topic of the final paper)
Participation 15%

Classroom participation will be crucial to the students’ learning experience in this course. This means taking part in discussions and, therefore, presumes class attendance.

Grading: 0-5

Course Literature
Books used in this course are available as e-books in the Helsinki University Library. Links to other readings will be provided on Moodle.

Milestone, K. & Meyer, A. (eds.). 2012. Gender and Popular Culture. Cambridge: Polity.
Lyden, J. & Mazur, E.M. (eds.) 2015. The Routledge Companion to Religion and Popular Culture. London: Routledge. [partially]

Diamond B. & Moisala P. (eds.), Music and Gender. Urbana: University of Illinois Press.
McClary, S. Feminine Endings 2002. Music, Gender, and Sexuality. Minneapolis: Minnesota Press.

NOTE: This is a cross-listed course and the specific course requirements are provided above. (The information provided in the "Description" part of this page derive from Oodi and contain the standard requirements of the course TTK-MU248)

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut musiikin ja sukupuolen tutkimuksen keskeisiin kysymyksiin, vaiheisiin ja lähestymistapoihin. Hänelle on kehittynyt ymmärrys sukupuolen merkityksestä musiikkiin liittyvissä käytännöissä ja käsityksissä. Hän tuntee musiikin ja sukupuolen tutkimuksen tärkeitä käsitteitä ja ymmärtää sukupuolen kytkeytymisen muihin muuttujiin kuten ikä, yhteiskuntaluokka, etnisyys ja seksuaalisuus. Hän osaa arvioida musiikkeja ja musiikkikulttuuria kriittisesti sukupuolen kannalta tavoilla, joista on hyötyä sekä opinnoissa että työelämässä. Opiskelijalla on valmiudet kehittää osaamistaan eteenpäin itsenäisen opiskelun avulla.

Tarkka sisältö määräytyy opintojakson suoritustavan ja kurssin kohdalla sen painotusten mukaan. Jakson suoritus voi painottua joko tutkimuskirjallisuuden lukemiseen tai vahvemmin analyysiharjoituksiin perustuvaan työskentelyyn.

  • S. McClary, Feminine Endings: Music, Gender, and Sexuality
  • B. Diamond & P. Moisala (toim.), Music and Gender
  • E. Koskoff, A Feminist Ethnomusicology: Writings on Music and Gender
  • M. Tiainen, Säveltäjän sijainnit
  • M. Leonard, Gender in the Music Industry: Rock, Discourse and Girl Power
  • P. Brett, E. Wood & G. Thomas (toim.), Queering the Pitch: The New Gay and Lesbian Musicology

Kirjatenttiin valitaan vähintään 800 sivua yllä mainituista teoksista. Valitut teokset tai niiden osat sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

Arviointiasteikko 0-5. Arvioinnin keskeisenä kriteerinä on sukupuolen merkitystä ja ulottuvuuksia koskevan tutkimusperinteen ja teorioiden omaksuminen siten, että kykenee jäsentämään niitä ja esittämään omia ajatuksiaan niiden pohjalta selkeästi sekä soveltamaan opittua tietoa itsenäisesti valittuihin esimerkkeihin.

Kurssi, essee tai kirjatentti.