Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
23.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 22.11.2019
12:30 - 14:30

Description

Opintojakso on pakollinen opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata Suomen teatterihistorian keskeiset vaiheet, teatterikentän rakenteen ja infrastruktuurin. Hän tuntee suomalaisen draamakirjallisuuden keskeisiä teoksia.

Suoritetaan ensimmäisenä tai toisena opintovuotena.

Perehdytään Suomen teatterihistoriaan ja suomalaisten näytelmäkirjailijoiden teoksiin.

  • K. Tanskanen & M-O Seppälä (toim.) Suomalainen teatteri ja draama
  • P. Koski (toim.) Niin muuttuu maailma Eskoni
  • 6 näytelmää:

  • Wecksell: Daniel Hjort
  • Kivi: Kullervo
  • Canth: Anna-Liisa,
  • Wuolijoki: Niskavuoren Heta
  • Manner: Poltettu oranssi
  • Turkka: Osta pientä ihmistä tai Lundán: Aina joku eksyy

Arviointiasteikko 0-5.

Luentokurssi oheislukemistoineen tai tiedekuntatentti.