Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 09:00 - 5.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen.

Opiskelija tuntee näyttelijän- ja/tai ohjaajantyön käytäntöjä ja osaa analysoida näyttelijäntyöhön ja/tai ohjausprosessiin liittyviä kysymyksiä. Hän osaa kuvata näyttelijäntyössä historian kuluessa tapahtuneita muutoksia ja tuntee aihepiirien teoriaan ja käytäntöön liittyvää tutkimuskirjallisuutta.

Suoritetaan toisena tai kolmantena opiskeluvuotena.

  • Roach, Joseph: The Player’s Passion: Studies in science of acting
  • Zarrilli Phillip: Acting (Re) Considered
  • Esa Kirkkopelto, Petri Tervo, Janne Tapper et al. Nykynäyttelijän taide

Ohjaajantyötä käsittelevästä kirjallisuudesta sovitaan yhdessä yo-lehtorin kanssa opiskelijan kiinnostuksen mukaan.

Arviointiasteikko 0-5.

Luentokurssi, tiedekuntatentti tai osallistuminen ammattijohtoiseen teatteriproduktioon. Jälkimmäisestä sovitaan erikseen yliopistonlehtorin kanssa ja sovitaan suoritukseen liittyvästä kirjallisesta tehtävästä.