Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen.

Ei vaadita. Tanssin historian jakso on suositeltavaa suorittaa ennen tätä jaksoa.

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tanssintutkimuksen erilaisia lähestymistapoja ja ymmärtää tanssitaiteen erityispiirteet tutkimuksen kohteena. Hän tuntee erilaisia tutkimusta ohjaavia teoreettisia viitekehyksiä ja osaa soveltaa alalla käytettyjä keskeisiä käsitteitä omassa kirjoitustyössään. Hän osaa välittää oppimansa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Suoritusajankohta vapaa.

  • Giersdorf, Jens & Yutian Wong: The Routledge Dance Studies Reader, uusin painos (tarkista sivunumerot tentaattorilta)

Lisäksi kaksi esim. seuraavista:

  • C. Novack: Sharing the Dance. Contact Improvisation and American Culture
  • Ramsay Burt: The Male Dancer
  • Elswit Kate: Watching Weimar Dance

Arviointiasteikko 0 - 5. Arviointiin vaikuttaa opiskelijan kyky tarkastella ja analysoida erilaisia tanssintutkimuksen lähestymistapoja ja kyky kuvata ja soveltaa oppimiaan käsitteitä ja malleja suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä.

Luentokurssi, praktikum tai kirjatentti.