Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 3.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 17.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 24.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 1.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 8.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 15.10.2019
10:15 - 11:45

Description

Kurssin käytyään opiskelija
- Tuntee pääpiirteissään dokumentaarisen teatterin ilmenemismuotoja ja esitysstrategioita 1900- ja 2000-luvuilla
- Ymmärtää dokumentaarisuuden pyrkimyksistä nousevia teoreettisia kysymyksiä, tuntee niihin liittyviä keskusteluja ja erilaisia lähestymistapoja
- Osaa tarkastella teatteriesityksiä muun viestintäkulttuurin ja julkisen keskustelun kontekstissa
- Ymmärtää tiedonmuodostuksen performatiivisuutta

Kurssilla
- Pohditaan, mitä dokumentaarisuus tarkoittaa esittävien taiteiden kontekstissa, ja mitä teoreettisia kysymyksiä siitä nousee
- Pohditaan teatterin mahdollisuuksia toimia julkisen poliittisen keskustelun osana nyky-yhteiskunnassa
- Tarkastellaan 1900-luvun dokumentaarisen teatterin erilaisia muotoja historiallisessa kontekstissaan
- Tarkastellaan nykyteatterin dokumentaarisia pyrkimyksiä sekä Suomessa että kansainvälisesti ja katsotaan esimerkkejä videotallenteina

Osallistuminen luennoille aktiivisesti keskustellen, esityksen ja/tai videotallenteiden katselut, harjoitustehtävä ja essee.

Kirjallisuus annetaan kurssin alussa.

- Keskustelevat luennot, taiteilijavierailu (dokumentaarisen teatterin tekijä NN)
- Esityskatselut, videoiden katselut
- Lukemisto annetaan kurssin alussa ja sen aikana

Laura Gröndahl