Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 10.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 24.9.2019
16:15 - 17:45
Tue 1.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 8.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 15.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 29.10.2019
16:15 - 17:45
Tue 5.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 12.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 19.11.2019
15:15 - 17:45
Tue 10.12.2019
15:15 - 17:45

Registration and fee

-----

-----

Description

Opintojakso on pakollinen kielten kandiohjelmassa. Sen voi suorittaa joko 5 op:n tai 2 op:n laajuisena.

Jakson suoritettuaan opiskelija on selvillä kirjallisuudentutkimuksen pääpiirteistä. Hän tuntee kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa käyttää niitä. Hän tuntee myös kirjallisuuden tulkinnan perusmenetelmiä ja osaa soveltaa niitä.

Suoritetaan opintojen alussa.

Opintojakso on suositeltavaa suorittaa kurssina, joka järjestetään syksyisin 1. ja 2. periodissa. Kurssin oppimateriaali ilmoitetaan sen alussa.

-----

-----

Kun opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, luetaan 3 seuraavan listan teoksista (5 op:n suoritus). 2 op:n suoritusta varten luetaan yksi listan teoksista.

  • Bennett, Andrew and Nicholas Royle: An Introduction to Literature, Criticism, and Theory. 5. painos, 2016
  • Culler, Jonathan: Literary Theory: A Very Short Introduction, 2. painos, 2011
  • Eagleton, Terry: How to Read Literature, 2014
  • Mäkikalli, Aino ja Steinby, Liisa (toim.): Johdatus kirjallisuusanalyysiin, 2013

Arviointiasteikko 0-5. Arviointiperusteena keskeisten sisältöjen hallitseminen ja soveltaminen kirjallisissa tehtävissä.

-----

-----

-----

-----