Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
23.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 22.11.2019
12:30 - 14:30

Description

Opintojakso on pakollinen.

Jakson suoritettuaan opiskelija on selvillä kirjallisuudentutkimuksen pääpiirteistä. Hän tuntee kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa käyttää niitä. Hän tuntee myös kirjallisuuden tulkinnan perusmenetelmiä ja osaa soveltaa niitä.

Suoritetaan opintojen alussa.

Kurssi järjestetään syyslukukaudella, yleensä 1. periodissa.

Kielten kandiohjelman opiskelijoille on suositeltavaa suorittaa opintojakso kurssina, joka järjestetään syksyisin 1. ja 2. periodissa. Kurssin oppimateriaali ilmoitetaan sen alussa.

Luetaan 3 teosta seuraavista:

  • Bennett, Andrew and Nicholas Royle: An Introduction to Literature, Criticism, and Theory. 5. painos, 2016
  • Culler, Jonathan: Literary Theory: A Very Short Introduction, 2. painos, 2011
  • Eagleton, Terry: How to Read Literature, 2014
  • Rapaport, Herman: The Literary Theory Toolkit: A Compendium of Concepts and Methods, 2011
    • Kielten kandiohjelman opiskelijat: Mäkikalli, Aino ja Steinby, Liisa (toim.): Johdatus kirjallisuusanalyysiin, 2013

Arviointiasteikko 0-5. Arviointiperusteena keskeisten sisältöjen hallitseminen ja soveltaminen kirjallisissa tehtävissä.