Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 11.3.2020
16:15 - 18:45
Mon 16.3.2020
16:15 - 18:45
Wed 18.3.2020
16:15 - 18:45
Wed 25.3.2020
16:15 - 18:45
Wed 1.4.2020
16:15 - 18:45
Wed 8.4.2020
16:15 - 18:45
Wed 15.4.2020
16:15 - 18:45
Wed 22.4.2020
16:15 - 18:45
Wed 29.4.2020
16:15 - 18:45

Description

Opintojakso on pakollinen opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä kyseisten kirjallisuushistorian periodien ja suuntausten keskeiset piirteet ja kulttuuriset traditiot. Hän osaa asettaa ajanjakson keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa historialliseen kontekstiin. Opiskelija tuntee valikoiman aikakauden keskeisiä teoksia ja tunnistaa yhteyksiä niiden välillä.

Jakso suoritetaan opintojen alkuvaiheessa.

 • Ikonen: 1700-luvun kirjallisuus: Ensyklopedinen sanakirja (2010)
 • Vartiainen: Länsimaisen kirjallisuuden historia (romantiikan, realismin ja modernismin osuudet)
 • Vartiainen: Postmoderni kirjallisuus: länsimaisen kirjallisuuden historia 1945-2000 (s. 1-560)

Kaunokirjallisuus:

 • Sterne: Tristram Shandy
 • Voltaire: Candide tai Diderot, Jaakko Fatalisti
 • Goethe: Nuoren Wertherin kärsimykset
 • Dumas vanhempi: Monte-Criston kreivi
 • Baudelaire: Pahan kukkia
 • Dostojevski: Rikos ja rangaistus tai Tolstoi: Anna Karenina
 • Zola: Nana
 • Tehov: Kirsikkatarha
 • Woolf: Aallot
 • Pynchon: Huuto 49
 • Morrison: Minun kansani, minun rakkaani

Arvosanat annetaan annetaan asteikolla 0-5. Arvioinnissa mitataan opiskelijan perehtyneisyys luettuun materiaaliin sekä kyky kontekstualisoida, analysoida ja tulkita sitä itsenäisesti ja johdonmukaisesti.

Tämän kurssin järjestää Avoin yliopisto. Opintoihin on varattu maksuton kiintiö Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman opiskelijoille.
HUOM! Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston koodilla AYTTK-YL150 (kurssisivun kautta, ei Weboodissa).

Kurssisivu:

https://courses.helsinki.fi/fi/ayttk-yl150/129858232

Opiskelijan suoritus koostuu teoreettisesta tutkimuskirjallisuudesta (monografiat tai niiden otteet, artikkelit) sekä kaunokirjallisista kohdeteoksista (runot, näytelmät, romaanit, jne.). Suoritus arvostellaan joko luentokurssilla (opetukseen osallistumisen lisäksi loppukuulustelu tai oppimispäiväkirja sekä ryhmätyötehtävä kuten esitelmä) tai tiedekunnan kirjatenttinä.