Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 9.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 16.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 23.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 30.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 7.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 14.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 28.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 4.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 11.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 18.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 25.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 2.12.2019
12:15 - 13:45
Mon 9.12.2019
12:15 - 13:45

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella musiikkia, kirjallisuutta, teatteria, elokuvia ja estetiikkaa kulttuurin ja yhteiskunnan eri ulottuvuuksien kytköksissä. Hän osaa eritellä kulttuurin ja yhteiskunnan taiteen tekijälle ja taiteelliselle prosessille asettamia odotuksia, rajoja ja mahdollisuuksia. Hän kykenee hahmottamaan myös mahdollisuuksia, joita taiteenaloilla ja estetiikalla on vaikuttaa tulevaisuuden yhteiskuntaan.

Taiteiden tehtävät yhteiskunnassa; taiteiden ja estetiikan kulttuurinen muotoutuminen; taiteet ja taloudellinen tuki; taiteiden ja estetiikan yhteiskunnallinen vaikutus. Opintojakson tarkempi sisältö määrittyy sen suorittamistavan perusteella.

Koskinen, Taava (toim.): Kirjoituksia neroudesta - Myytit, kultit, persoonat

Alxander, Viktoria: Sociology of the arts: exploring fine and popular forms

During, Simon: Cultural studies: a critical introduction

Aviointiasteikko 0-5. Kirjatentin arvostelussa painotetaan luetun muistamisen lisäksi tenttikirjallisuuden sisällön hallitsemista ja kykyä yhdistellä opittua. Lukupäiväkirjan arvostelussa painotetaan luetun sisällön tiivistämistä itsereflektiivisesti havainnoiden.

Luentosarja ja siinä annetut tehtävät, kirjatentti tai lukupäiväkirja.