Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 5.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 12.9.2019
16:15 - 17:45
Thu 19.9.2019
16:15 - 17:45
Thu 26.9.2019
16:15 - 17:45
Thu 3.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 10.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 17.10.2019
16:15 - 17:45

Description

Opintojakso on pakollinen opintosuunnan opiskelijoille.

Taiteentutkimukselliset perusopinnot. Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunnan opintojaksot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy analysoimaan audiovisuaalisen uutistenvälityksen painottuneisuutta, rakentuneisuutta, audiovisuaalista retoriikkaa ja ideologisia ulottuvuuksia. Hän tuntee myös uutistenvälitystä strukturoivat institutionaaliset rakenteet. Tältä pohjalta hän pystyy arvioimaan sekä esittämään omakohtaisia näkemyksiä sekä osallistumaan kriittiseen keskusteluun television ja muiden audiovisuaalista materiaalia käyttävien tiedonvälityskanavien kautta välittyvistä yhteiskunnallisista käsityksistä ja maailmankuvista.

Suoritetaan ensimmäisen opintovuoden 4. periodilla.

Luennoidaan vuosittain.

Uutis- ja ajankohtaisohjelmien analysoimiseen vaadittava käsitteistö sekä niiden soveltaminen analyysitehtäviin elokuviin sekä analyysien pohjalta käytävä keskustelu.

van Ginneken, Jaap: Global News: A Critical Inroduction; Uskali, Turo: Ulkomaanuutisten maailma; Fuller, Jack: What is Happening to News: The Information Explosion and the Crisis in Journalism.

Luentosarjan pitäjä saattaa antaa lisäohjeita koskien oheiskirjallisuutta.

Arviointiasteikko 0-5. Kriteerinä kyky eritellä kriittisesti erilaisten uutismateriaalien audiovisuaalista ominaislaatua sekä ideologisia vivahteita.

Toteutetaan analyysikurssina, joka suoritetaan luento-osuudet seuraamalla, tekemällä kaksi harjoitustyötä sekä osallistumalla harjoitustöistä käytäviin keskusteluihin.