Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen.

Opiskelija syventää ymmärrystään keskeisistä ympäristöestetiikan kysymyksistä. Hän perehtyy alan uusimpaan tutkimukseen ja kykenee arvioimaan itsenäisesti erilaisia näkemyksiä ja niiden perusteluja.

Ympäristöestetiikan ongelmia voivat olla esimerkiksi luonnonympäristön esteettinen arvottaminen, kaupunkiluonnon estetiikka, arkkitehtuuri rakentamisena ja taiteena.

Arviointiasteikko 0-5.

Opintojakson voi suorittaa kurssina, esseenä tai kirjatenttinä.