Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 12:00 - 3.9.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 4.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 6.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 13.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 17.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 18.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 20.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 24.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 25.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 27.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 1.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 2.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 4.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 8.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 9.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 11.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 15.10.2019
12:15 - 13:45
Wed 16.10.2019
10:15 - 11:45
Fri 18.10.2019
10:15 - 11:45

Other teaching

05.09. - 10.10.2019 Thu 14.15-15.45
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Raamatun kirjojen sisältöä ja syntyhistoriaa sekä raamatuntutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Hän kykenee sijoittamaan Raamatun tekstit osaksi kristinuskon ja juutalaisuuden varhaisvaiheita sekä tutustuu näiden varhaiseen monimuotoisuuteen. Opiskelija ymmärtää, miten Raamatun tieteellinen tutkimus eroaa muista tavoista lähestyä Raamattua. Hän saa harjoitella tieteellistä ajattelua ja keskustelua ja edistää opiskelussa ja työelämässä tarvittavia ryhmätyötaitojaan.

Opintojakso koostuu luennoista, ryhmätyöskentelystä sekä kirjallisuudesta.

Kurssilla käsitellään Raamatun sisällön, synnyn ja tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Luennoilla tarkastellaan Vanhan ja Uuden testamentin muotoutumista, Raamatun kirjoitusten sisältöä, Israelin kansan ja varhaisen kristinuskon historiaa sekä raamatuntutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Vanhan testamentin osalta huomiota kiinnitetään myös Vanhan testamentin teologisille käsityksille ja niiden taustalle muinaisisraelilaisessa uskonnossa. Uuden testamentin teemoja ovat esimerkiksi historian Jeesus, synoptinen ongelma, naiset varhaisessa kristinuskossa, Paavali ja kysymys juutalaisesta laista, apokalyptiikka ja eskatologia sekä gnostilaisuus ja Uuden testamentin apokryfiset tekstit.

Ryhmätyöskentely toteutetaan 6–8 hengen ryhmissä. Ryhmät kokoontuvat kurssin aikana yhteensä neljä kertaa. Opiskelijat valmistautuvat ryhmätöihin lukemalla kullekin kerralle määritellyn Raamatun tekstin. Ryhmän kokoontumisessa keskustellaan tekstiin liittyvistä tehtävistä. Kokoontumisesta laaditaan raportti, joka sisältää vastaukset annettuihin tehtäviin sekä ryhmän itsearvion työskentelystään (1–2 sivua). Ryhmätyöskentelystä vastaa ja tehtävät arvioi kurssisihteeri.

R. Hakola – J. Pakkala, Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret (224 s.), K. Kuula – M. Nissinen – W. Riekkinen, Johdatus Raamattuun (281 s.) sekä erikseen sovittava valikoima Raamatun tekstejä.

Oppimistehtävästä saatu arvosana muodostaa 2/3 kurssin kokonaisarvosanasta. Loppu 1/3 muodostuu ryhmätöiden arvosanasta.

Kurssi suoritetaan kirjoittamalla oppimistehtävä. Siitä saatu arvosana muodostaa 2/3 kurssin kokonaisarvosanasta. Loppu 1/3 muodostuu ryhmätöiden arvosanasta.

Mikäli opiskelija ei pysty osallistumaan luento-opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn, on vaihtoehtoinen suoritustapa Avoimen yliopiston järjestämä verkkokurssi AYTUK-101.