Eksegetiikan Proseminaari

Ystävät, viholliset ja identiteetti varhaiskristillisyydessä.

Oheisessa kuvassa kaksi UT:n "ystävää ja vihollista"

Kristinusko oli varhaisvaiheissaan monimuotoinen ilmiö. Sen piirissä oli useita
toisensa kanssa toimivia, kilpailevia ja myös kiisteleviä ryhmiä, jotka pyrkivät
määrittelelmään omaa identiteettiään siihen kuuluvine uskomuksineen ja
käytänteineen. Olennainen osa identieetin määritelyä on suhde ulkopuolisiin
ryhmiin, joten polemiikkia ja kritiikkiä esitettiin puolin ja toisin. Pääuomaksi
(myöhemmin) muodostuneen suunnan edustajat suuntasivat kritiikkinsä
esityisesti juutalaiskristittyjä ja gnostilaisia vastaan ja vastaavasti toisin päin.
Seminaarissa on mahdollista tehdä kandityö, jossa käsitellään esimerkiksi
sisä- ja ulkopuolisuuden tematiikkaa Uudessa testamentissa ja/tai muissa
varhaiskristillisissä kirjoituksissa, tai työ jossa perehdytään tarkemmin
"hereettisten" juutalaiskristillisten tai gnostilaisten tekstien erityispiirteisiin.
Seminaarin yhtenä metodisena viitekehyksenä toimii sosiaalisen identieetin
teoria, jonka Puolan juutalainen Henry Tajfel kollegoineen kehitti Toisen
maailman sodan jälkeen, kun hän halusi ymmärtää ja selittää ryhmien välisiä
konflikteja sekä niiden kognitiivisia ja psykologisia taustatekijöitä

Enrol
6.10.2017 at 09:00 - 24.10.2017 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 1.11.2017
14:15 - 16:45
Wed 8.11.2017
14:15 - 16:45
Wed 29.11.2017
14:15 - 16:45
Thu 7.12.2017
16:15 - 17:45
Wed 13.12.2017
14:15 - 16:45
Thu 18.1.2018
14:15 - 16:45
Thu 25.1.2018
15:15 - 17:45
Thu 1.2.2018
14:15 - 16:45
Thu 8.2.2018
14:15 - 16:45
Thu 22.2.2018
14:15 - 16:45

Description

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Opiskelija

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Kristinusko oli varhaisvaiheissaan monimuotoinen ilmiö. Sen piirissä oli useita toisensa kanssa toimivia, kilpailevia ja myös kiisteleviä ryhmiä, jotka pyrkivät määrittelelmään omaa identiteettiään siihen kuuluvine uskomuksineen ja käytänteineen. Olennainen osa identieetin määritelyä on suhde ulkopuolisiin ryhmiin, joten polemiikkia ja kritiikkiä esitettiin puolin ja toisin. Pääuomaksi (myöhemmin) muodostuneen suunnan edustajat suuntasivat kritiikkinsä esityisesti juutalaiskristittyjä ja gnostilaisia vastaan ja vastaavasti toisin päin. Seminaarissa on mahdollista tehdä kandityö, jossa käsitellään esimerkiksi sisä- ja ulkopuolisuuden tematiikkaa Uudessa testamentissa ja/tai muissa varhaiskristillisissä kirjoituksissa, tai työ jossa perehdytään tarkemmin "hereettisten" juutalaiskristillisten tai gnostilaisten tekstien erityispiirteisiin. Seminaarin yhtenä metodisena viitekehyksenä toimii sosiaalisen identieetin teoria, jonka Puolan juutalainen Henry Tajfel kollegoineen kehitti Toisen maailman sodan jälkeen, kun hän halusi ymmärtää ja selittää ryhmien välisiä konflikteja sekä niiden kognitiivisia ja psykologisia taustatekijöitä.

Osallistuminen seminaarin työskentelyyn.

Hyväksytty/hylätty.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely