Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 30.10.2017
12:15 - 13:45
Mon 6.11.2017
12:15 - 13:45
Mon 13.11.2017
12:15 - 13:45
Mon 20.11.2017
12:15 - 13:45
Mon 27.11.2017
12:15 - 13:45
Mon 4.12.2017
12:15 - 13:45
Mon 11.12.2017
12:15 - 13:45
Mon 15.1.2018
10:15 - 11:45
Mon 22.1.2018
10:15 - 11:45
Mon 29.1.2018
10:15 - 11:45
Mon 5.2.2018
10:15 - 11:45
Mon 12.2.2018
10:15 - 11:45
Mon 19.2.2018
10:15 - 11:45
Mon 26.2.2018
10:15 - 11:45

Description

Kts. vuosittainen opetusohjelma

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Ilmoittaudu uskontotieteen proseminaariin koodilla KUKA-US213.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=57

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely