Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.10.2018 at 12:00 - 22.10.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 30.10.2018
09:15 - 11:45
Tue 6.11.2018
10:15 - 11:45
Tue 27.11.2018
10:15 - 12:45
Tue 4.12.2018
10:15 - 12:45
Tue 22.1.2019
12:15 - 13:45
Tue 5.2.2019
12:15 - 15:45
Tue 12.2.2019
12:15 - 15:45
Tue 19.2.2019
12:15 - 15:45

Description

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Proseminaarin käytyään opiskelija on perehtynyt lähemmin johonkin Apostolien isien kirjoitukseen ja siitä tehtyyn tutkimukseen. Hän osaa analysoida lähdetekstiä ja esittää analyysin tulokset akateemisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen. Hän oppii muotoilemaan tutimuskysymyksen tarkoituksenmukaisesti rajatusta näkökulmasta. Lisäksi hän osaa arvioida muiden tekemiä tutkimuksia sekä keskustella niistä. Nämä tavoitteet saavuttaakseen opiskelija laatii joko itsenäisesti tai pareittain seminaariesitelmän valitsemastaan apostolisten isien kirjoituksesta ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun toisten opiskelijoiden esitelmistä.

Apostolisten isien kirjoitukset kuuluvat varhaisimpiin Uuden testamentin ulkopuolisiin teksteihin. Osa niistä, esimerkiksi 1. Clemensin kirje, Hermaan Paimen tai Barnabaan kirje, kuului varhaisimpiin tunnettuihin Raamatuihin. Tässä seminaarissa Apostolisten isien kirjoituksiin tutustutaan lähemmin. Kukin opiskelija valitsee yhden tekstin, jota hän tutkii haluamastaan näkökulmasta. Näkökulma voi olla sosiaalihistoriallinen (millaista sosiaalista todellisuutta teksti näyttää edellyttävän), retorinen (kuinka tekstin kirjoittaja pyrkii vaikuttamaan lukijoihin) tai reseptiohistoriallinen (millainen vaikutus tekstillä on ollut kristinuskon historiassa). Samalla seminaari tutustuttaa varhaiskristillisyyden monimuotoiseen maailmaan.

Mahdollisia tutkimusaiheita ovat esimerkiksi seuraavat:

Antijudaismi Barnabaan kirjeessä
Onko vanhurskaus vain oikeaa käyttäytymistä Polykarpoksen kirjeessä Filippiläisille
Hierarkian eri muodot Ignatiuksen kirjeissä
Marttyyri-ideologia Polykarpoksen marttyyriossa / Ignatioksen kirjeissä
Marttyyri Kristuksen jäljittelijänä – Polykarpoksen marttyyrion ja evankeliumien vertailua
Millaisen kuvan naisten asemasta Apsotolisten isien kirjoitukset antavat?
Mitä Apostoliset isät opettavat ylösnousemuksesta?
Eläinsymboliikka apostolisten isien kirjoituksissa
Kahden tien oppi Didakhessa – sen tausta ja vaikutushistoria
Isä meidän -rukous Didakhessa
Hermaan Paimenen ja Ilmestyskirjan vertailua
Miksi Hermaan Paimen oli niin suosittu? Kulttuurievoluution näkökulma

Aktiivinen osallistuminen seminaarikokoontumisiin, oman esitelmän tekeminen ja rakentavan palautteen antaminen toisten esitelmistä.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely