Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 12:00 - 23.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 30.10.2019
09:15 - 11:45
Wed 20.11.2019
09:15 - 11:45
Wed 27.11.2019
09:15 - 11:45
Wed 4.12.2019
14:15 - 16:45
Wed 29.1.2020
12:15 - 15:45
Wed 5.2.2020
12:15 - 15:45
Wed 12.2.2020
12:15 - 15:45
Wed 19.2.2020
12:15 - 15:45

Description

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Opiskelija:

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muilta saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Proseminaarissa käsitellään uskontoon ja tunteisiin liittyviä kysymyksiä, erityisesti kaupunkiympäristöissä ja niihin liittyen.

Proseminaarissa hyödynnetään aikaisemmissa opinnoissa saatuja tutkimus- ja viestintätaitoja ja syvennetään niitä. Opintojaksoon sisältyy myös tiedonhankintaopintoja (1 op). Opiskelija tekee proseminaarin yhteydessä kanditutkielman.

Suositellaan, että opiskelija suorittaa samanaikaisesti opintojakson TUK-2305 Eletty uskonnollisuus tutkimuskohteena, mikä kurssi on käytännöllisen teologian oppialaosaamista ja metodisia taitoja laajentava opintojakso. TUK-2305 suositellaan opiskeltavaksi käytännöllisen teologian proseminaariopintojen aikana.

Omaan kandityöhön liittyvät kirjalliset työt (ideapaperi, tutkimussuunnitelma ja tutkimusesitys), muiden töiden opponoinnit ja käsittelyyn osallistuminen

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely

Henrietta Grönlund & Anne Birgitta Pessi