Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 12:00 - 13.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 20.1.2020
12:15 - 17:45
Wed 22.1.2020
14:15 - 16:45
Mon 27.1.2020
14:15 - 16:45
Wed 29.1.2020
14:15 - 16:45
Mon 3.2.2020
14:15 - 16:45
Wed 5.2.2020
14:15 - 16:45
Mon 10.2.2020
14:15 - 16:45
Wed 12.2.2020
14:15 - 16:45

Description

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Opiskelija

- osaa hahmottaa työnsä aihepiirin ja perehtyy siihen.

- osaa etsiä tarkoituksenmukaisia lähteitä ja kirjallisuutta aiheeseensa liittyen.

- osaa muodostaa työhönsä toimivan tutkimuskysymyksen, ja löytää siihen vastauksia analyysissä.

- osaa esitellä työtään toisille ja osallistua keskusteluun kaikista käsiteltävistä töistä.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muilta saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun.

- harjaantuu tieteellisen keskustelun taidoissa.

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti tärkeimmät tulokset omasta tutkimuksestaan.

Proseminaariin sisältyvät:

- seminaarityöskentely: kirjalliset esitelmät ja muut kirjalliset työt, oman työn suulliset esittelyt, palautteen anto ryhmän jäsenten töistä, osallistuminen seminaarin keskusteluun ja vuorovaikutukseen.

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119 Tiedonhankinnan suunnitelman palautus: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely

Proseminaariin sisältyvät:

- seminaarityöskentely: kirjalliset esitelmät ja muut kirjalliset työt, oman työn suulliset esittelyt, palautteen anto ryhmän jäsenten töistä, osallistuminen seminaarin keskusteluun ja vuorovaikutukseen.

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119 Tiedonhankinnan suunnitelman palautus: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely