Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
21.8.2019 at 15:00 - 16.9.2019 at 23:59

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on tutustunut johonkin eksegetiikan ajankohtaiseen tutkimusalueeseen
  • tunnistaa erilaisia lähestymistapoja ja menetelmällisiä ratkaisuja

Yksityiskohtaiset oppimistavoitteet tarkentuvat vuosittain

This online course gives an overview of ancient Mediterranean sacrifice as well as scholarly theories of sacrifice. Sacrifice in antiquity meant many things: wine libations, incense burning, offerings of bronze figurines, the occasional human sacrifice, metaphorical self-sacrifice and, above all, animal sacrifice.

We will get acquainted with the Jewish (levitical) sacrificial system, its metaphorical Christian adaptations, as well as forms of Greco-Roman sacrifice, in all their complexity. We will likewise study the phenomenon of human sacrifice, which ranges from alleged regular practice by “barbarians” such as Punic and Celtic peoples to ad hoc human sacrifices attested approvingly in Greco-Roman literature and, finally, to forms of violent human death construed as sacrifice for various reasons. These include martyrdom, political murder, and self-sacrifice in battlefield. Jesus’ execution was understood metaphorically as a sacrifice from early on, being a conceptual blend of animal and human sacrifice. This concept was also applied to various aspects of Christian life, e.g., baptism and Eucharist.

Theorizing about sacrifice from about 1880s to 1980s attempted to discover a universal theory of sacrifice applicable to all cultures at all times. Today, such theories have been largely abandoned as highly problematic. Rather, Catherine Bell’s notion of ritualization together with cognitive approaches (especially Theory of Mind and Conceptual Blending) and zooarchaeology have paved way to new theoretical approaches that respect the complexities of ancient sacrificial practices and beliefs and seek to analyze these in more informed ways than before.

Opintojakson suorittaminen edellyttää

  • luento- tai verkko-opetuksen aktiivista seuraamista
  • muiden erikseen ohjeistettujen tehtävien toteuttamista
  • erikseen ohjeistettavaan kirjalliseen ja kuvalliseen aineistoon tutustumista ja raportointia
  • opitun osoittamista erillisen ohjeistuksen mukaan tentin, yksilöllisen oppimispäiväkirjan, opintopiirituotosten tai muiden tehtävien avulla

Opetusta ei välttämättä järjestetä joka vuosi

Tehtävät arvioidaan osaamistavoitteiden perusteella. Tarkemmat arviointikriteerit ja –menetelmät ilmoitetaan opetusohjelmassa.