Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 12:00 - 9.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
16:15 - 17:45
Thu 23.1.2020
16:15 - 17:45
Thu 30.1.2020
16:15 - 17:45
Thu 6.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 10.2.2020
16:15 - 17:45
Thu 13.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 17.2.2020
16:15 - 17:45
Thu 20.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 24.2.2020
16:15 - 17:45
Thu 27.2.2020
16:15 - 17:45

Description

Opiskelija:

* tutustuu jumalanpalveluselämän tutkimuksen tärkeimpiin tutkimussuuntiin

* tuntee kristillisen jumalanpalveluselämän juuria ja tärkeimmät kehityslinjat

* tutustuu liturgisen teologian käsitteeseen ja pohtii sitä kriittisesti

* tiedostaa jumalanpalveluksen liittymisen opinmuodostukseen, uskonto-oikeuteen, kulttuurin kerrostumiin ja yhteisön rakentumiseen

* peilaa kristillistä jumalanpalvelustraditiota suhteessa juutalaisuuden ja islamin eurooppalaisiin jumalanpalvelus- ja rukoustraditioihin sekä erilaisiin paikalliskulttuureihin

* tutustuu jumalanpalveluelämän kontekstuaalisuuden käsitteeseen

* osaa tarkastella jumalanpalveluselämän erilaisia toteutuksia ja muotoja osana eurooppalaista kulttuuria ja historiaa

* Jumalanpalvelustraditioiden tutkimus liittyen eurooppalaiseen historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiin

* Liturgiikan nykytutkimuksen päälinjoihin tutustuminen

* Kontaktiopetus 20 t (sisältää ekskursioita ja vierailuja luennolla)

* Keskustelut luennoitsijan, ryhmän ja vierailijoiden kanssa

* Kirjallisuus 3 op, joka liitetään osaksi esseetä

* Opiskelijan havainnointi jonkin uskontotradition palveluksesta ja siitä kirjoitettu havainnointiraportti, joka syvennetään opintojakson esseeksi

Opiskelijat arvioivat kurssin kuluessa omaa suoritustaan sekä toistensa suoriutumista vertaispalautteen avulla. Opettaja antaa loppuarvosanan (0-5), joka koostuu sovittujen tehtävien tekemisestä, aktiivisuudesta ryhmässä sekä pohtivasta loppuesseestä. Opiskelijan suoritus rakentuu koko kurssin ajan. Kurssin alussa ja lopussa opiskelija laatii tiiviin itsearvioinnin.

* Keskustelut

* Vierailut

* Havainnointi

* Esseen kirjoittaminen

* Kirjallisuuteen tutustuminen