Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 12:00 - 3.10.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 3.10.2019
12:15 - 15:45
Thu 17.10.2019
12:15 - 15:45
Wed 20.11.2019
12:15 - 15:45
Fri 22.11.2019
12:15 - 15:45
Mon 25.11.2019
12:15 - 16:45
Thu 28.11.2019
12:15 - 16:45
Fri 29.11.2019
12:15 - 15:45

Description

Kurssin käytyään opiskelija tuntee ja osaa analysoida uskonnonfilosofian keskeisiä kysymyksiä, suuntauksia ja niihin liittyviä metodologisia näkökulmia. Hän harjaantuu tarkastelemaan uskonnonfilosofian ongelmia erilaisten filosofisten traditioiden näkökulmasta ja tunnistaa näiden traditioiden keskeisiä eroja. Hän osaa hahmottaa uskonnonfilosofian ominaispiirteet systemaattisen teologian ja filosofian kentällä. Hän osaa lukea uskonnonfilosofista kirjallisuutta ja kykenee analysoimaan uskonnonfilosofian käsitteitä sekä arvioimaan sen piirissä esitettyjä argumentteja.

Perehtyminen uskonnonfilosofian keskeisiin kysymyksiin ja lähestymistapoihin

a) Suullinen ja kirjallinen esitys, luento- ja kirjatentti.

b) Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti tai verkkokurssi.

Lukuvuonna 18-19 järjestetään sekä luentokurssi (sl) että vaihtoehtoisena suoritustapana verkkokurssi (kl).
Tarjolla ei ole kirjatenttiä.

Arvosanat 0-5. Arviointi tehdään osaamistavoitteiden mukaisesti

Opiskelija perehtyy uskonnonfilosofiaan valitsemansa suoritustavan mukaisella tavalla.