Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.9.2019 at 08:00 - 17.5.2020 at 08:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Raamatun kirjojen sisältöä ja niiden muotoutumiseen vaikuttaneita tekijöitä. Hän pystyy lukemaan yleistajuista eksegeettistä kirjallisuutta, hänellä on tuntuma raamatuntulkinnan ja -tutkimuksen kysymyksiin ja hän osaa erottaa eksegeettisen tutkimuksen muunlaisesta Raamatun käytöstä.

Kirjallisuus tentitään yliopistonlehtori Outi Lehtipuulle tenttiakvaariossa 2.9.2019-17.5.2020 Aleksandrian aukioloaikoina. Ilmoittautuminen tenttiin https://examinarium.helsinki.fi.

  • R. Sollamo (toim.), Paimentolaisten uskonnosta kirkkolaitokseksi (133 s.; kirjallisuuden lukeminen kannattaa aloittaa tästä teoksesta).
  • K. Kuula - M. Nissinen - W. Riekkinen, Johdatus Raamattuun (1. tai 2. painos; 281 tai 341 s.).
  • H. Räisänen, Mitä varhaiset kristityt uskoivat (377 s.).
  • Raamatun tulkinta kirkossa. Jumalallisesta ilmoituksesta. Katolinen Näkökulma 3 (135 s.).
  • R. E. Brown, An Introduction to New Testament Christology (226 s.).

Kirjatentti.