Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.12.2018 at 12:00 - 11.2.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 7.2.2019
12:15 - 15:45
Thu 14.2.2019
12:15 - 15:45
Thu 21.2.2019
12:15 - 13:45

Description

Seminaarissa työstetään eteenpäin omaa kirkkohistorian opinnäytetyötä. Seminaari ajoittuu varsinaisen tutkielmaseminaarin jälkeiseen aikaan ja siihen voi osallistua opinnäytetyön ollessa eri vaiheissa.

Seminaarin tapaamisissa käsitellään opiskelijoiden gradutekstejä. Siellä keskustellaan tutkimustyön eri vaiheisiin liittyvistä haasteista ja kompastuskivistä, ja pyritään vahvistamaan konkreettisia käytänteitä, joiden on havaittu edistävän opinnäytetyön valmistumista. Seminaari tarjoaa tilan opiskelijoiden keskinäiselle vertaistuelle. Lisäksi seminaariin sisältyy opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaista henkilökohtaista ohjausta. Ohjaus ei korvaa työn varsinaisen ohjaajan (= oman graduseminaarin vetäjä tai muu erikseen nimetty opetushenkilökuntaan kuuluva henkilö) ohjauspanosta vaan täydentää sitä.

Seminaarilla ei ole loppusuoritusta eikä siitä saa opintopisteitä