Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.4.2019 at 15:00 - 25.4.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.9.2019
14:15 - 16:45
Mon 11.11.2019
12:15 - 16:45
Mon 2.12.2019
12:15 - 16:45
Tue 3.12.2019
12:15 - 16:45
Mon 27.1.2020
12:15 - 16:45
Tue 28.1.2020
12:15 - 16:45
Mon 16.3.2020
12:15 - 16:45
Tue 17.3.2020
12:15 - 16:45
Mon 27.4.2020
12:15 - 16:45
Tue 28.4.2020
12:15 - 16:45

Description

Tässä seminaarissa käsitellään töitä, jotka liittyvät vanhempaan kirkkohistoriaan, ts. aikaan ennen 1800-luvun puoliväliä. Teemat voivat liittyä yleiseen tai Suomen kirkkohistoriaan.

Seminaarissa opiskelija saa valmiuksia tutkielman tekemiseen. Hän perehtyy seminaarin pääteemaan (tai professorin kanssa sovittavaan yksittäiseen teemaansa) tutkimuskirjallisuuden ja muiden työtapojen avulla. Opiskelija oppii asettamaan tutkimusaiheensa kannalta keskeisiä kysymyksiä ja etsimään niihin vastauksia lähdemateriaalistaan.

Seminaariopinnoissa harjaannutaan käyttämään tutkimusteemaan liittyvää kirjallisuutta, esittämään omia tutkimustuloksia kirjallisesti ja suullisesti sekä käymään tieteellistä keskustelua. Opiskelija kykenee tuottamaan johdonmukaista ja selkeää tekstiä. Hän osaa myös ottaa vastuuta ryhmästä ja sen toiminnasta. Seminaariopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee saattamaan itsenäisesti valmiiksi pääaineensa opinnäytetyön.

Opiskelijat laativat gradunsa aihepiiristä syksyn aluksi ideapaperin ja seminaarin varsinaisesti käynnistyttyä (metodikurssin päätyttyä) tutkimussuunnitelman. Keväällä laaditaan kolme seminaariesitelmää. Seminaarissa harjoitellaan myös palautteen antamista toisten töistä.