Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 4.9.2017
11:15 - 14:45
Mon 18.9.2017
11:15 - 14:45
Mon 2.10.2017
11:15 - 14:45
Mon 16.10.2017
11:15 - 14:45
Mon 30.10.2017
11:15 - 14:45
Mon 13.11.2017
11:15 - 14:45
Mon 27.11.2017
11:15 - 14:45
Mon 11.12.2017
11:15 - 14:45
Mon 15.1.2018
10:15 - 13:45
Mon 29.1.2018
10:15 - 13:45
Mon 12.2.2018
10:15 - 13:45
Mon 26.2.2018
10:15 - 13:45

Description

Seminaarin jälkeen opiskelija on perehtynyt tutkimusalaansa ja tutkimusaiheeseensa sekä laatinut opinnäytteen. Hän osaa kerätä ja järjestää tutkimusaihettaan koskevaa kirjallisuutta sekä hallitsee sitä koskevan lähdekritiikin. Hän osaa käydä tieteellistä keskustelua. Hän kykenee analysoimaan tutkimusalansa tekstiä ja asettamaan sille kysymyksiä. Hän kykenee esittämään analyysin tulokset selkeästi ja johdonmukaisesti sekä argumentoimaan tieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.