Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 15.11.2017
12:15 - 15:45
Thu 16.11.2017
12:15 - 15:45
Tue 30.1.2018
12:15 - 16:45
Thu 1.2.2018
12:15 - 16:45
Mon 26.2.2018
12:15 - 18:45
Mon 26.3.2018
12:15 - 16:45
Wed 28.3.2018
12:15 - 16:45
Wed 2.5.2018
12:15 - 16:45
Thu 3.5.2018
12:15 - 16:45

Description

Seminaarin jälkeen opiskelija on perehtynyt tutkimusalaansa ja tutkimusaiheeseensa sekä laatinut opinnäytteen. Hän osaa kerätä ja järjestää tutkimusaihettaan koskevaa kirjallisuutta sekä hallitsee sitä koskevan lähdekritiikin. Hän osaa käydä tieteellistä keskustelua. Hän kykenee analysoimaan tutkimusalansa tekstiä ja asettamaan sille kysymyksiä. Hän kykenee esittämään analyysin tulokset selkeästi ja johdonmukaisesti sekä argumentoimaan tieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.