Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.4.2019 at 15:00 - 25.4.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 4.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 11.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 25.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 2.12.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.12.2019
10:15 - 11:45
Mon 20.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.1.2020
14:15 - 15:45
Mon 27.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.1.2020
14:15 - 15:45
Mon 3.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 6.2.2020
14:15 - 15:45
Mon 10.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 13.2.2020
14:15 - 15:45
Mon 17.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 20.2.2020
14:15 - 15:45
Mon 24.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 27.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 12.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 19.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 26.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 2.4.2020
14:15 - 15:45
Thu 16.4.2020
14:15 - 15:45
Thu 23.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Seminaarin jälkeen opiskelija on perehtynyt tutkimusalaansa ja tutkimusaiheeseensa sekä laatinut opinnäytteen. Hän osaa kerätä ja järjestää tutkimusaihettaan koskevaa kirjallisuutta sekä hallitsee sitä koskevan lähdekritiikin. Hän osaa käydä tieteellistä keskustelua. Hän kykenee analysoimaan tutkimusalansa tekstiä ja asettamaan sille kysymyksiä. Hän kykenee esittämään analyysin tulokset selkeästi ja johdonmukaisesti sekä argumentoimaan tieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Seminaarin tavoitteena on tutustua keskitetysti johonkin kristologian alaan kuuluvaan kysymyksenasetteluun, harjaantua akateemisen tutkimuksen menetelmissä ja saada tutkielma valmiiksi.

Seminaarityöskentelyä, sisältäen esitelmien/esitysten valmistamisen, seminaaritapaamisiin valmistautumisen toisten esityksiin tutustumalla, opponentin tehtävät.

Seminaari on suoritettu hyväksyttävästi kun kaikki sen osat on suoritettu (esitelmät, opponointi, puheenjohtaminen) ja/tai kun tutkielma on saatu valmiiksi ja palautettu.