Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 11.9.2017
10:15 - 11:45
Wed 13.9.2017
15:15 - 17:45
Tue 19.9.2017
10:15 - 11:45
Tue 26.9.2017
10:15 - 11:45
Wed 27.9.2017
15:15 - 17:45
Tue 3.10.2017
10:15 - 11:45
Tue 10.10.2017
10:15 - 11:45
Wed 11.10.2017
15:15 - 18:45
Mon 16.10.2017
10:15 - 11:45

Description

Opiskelija syventyy pro gradu -tutkielmansa kannalta keskeiseen tutkimusproblematiikkaan. Opiskelija harjaantuu käymään analyyttistä keskustelua tutkimuskirjallisuudesta ja tutkimusmenetelmällisistä kysymyksistä.

Kurssi tukee seminaarissa tapahtuvaa työskentelyä.

voidaan suorittaa vain osallistumalla opetukseen, joka tapahtuu oman seminaarin mukaisissa ryhmissä

1. Metodiharjoitusryhmä

Osallistuminen oman tutkielmaseminaarin harjoitusryhmään (10 t), joka sijoittuu 1. periodiin. Harjoitusryhmässä tehdään omaan graduun liittyviä syventäviä metodisia harjoituksia sekä opitaan antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta.

Suorituksen arvioi ryhmän vetäjä.

2. Lukupiiri

Osallistuminen seminaariryhmän lukupiiriin 1. periodin aikana ja lukupiiriin liittyvien kirjallisten tehtävien tekeminen. Lukupiirissä on seminaarin vetäjän johdanto ja koonti (2-4 t), muutoin ryhmä toimii itsenäisesti erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Suorituksen arvioi seminaarin vetäjä.

Lukupiirissä Kristinuskon historian tutkimusalat ja metodit. Toim. J. Antila & E. M. Laine & J. Meriläinen. SKHST 226.

Metodiryhmässä käytetään ryhmän ohjaajan valitsemia materiaaleja.

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Molemmat osiot on suoritettava hyväksyttävästi.

Tarkemmat arviointikriteerit kuvataan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

- yksilö- ja ryhmätehtäviä