Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 12:00 - 25.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 1.11.2019
08:15 - 11:45
Fri 8.11.2019
08:15 - 11:45
Fri 15.11.2019
08:15 - 11:45
Fri 29.11.2019
08:15 - 11:45
Fri 13.12.2019
08:15 - 11:45

Description

Opintojakson päätyttyä opiskelija:

  • tarkastella teologista argumentaatiota yhteiskunnalisten kysymysten kontekstissa
  • Osaa analysoida yhteiskunnallisia kysymyksiä teologisesta näkökulmasta
  • osaa keskustella argumentativisesti monimutkaisista ajankohtaisista kysymyksistä
  • osaa vertailla erilaisia teologisia argumentteja ja tuottaa perusteltua tekstiä
  • köyhyys ja oikeudenmukaisuus
  • sukupuoli ja valta
  • erilaiset kulttuuriset ja kansalliset kontekstit teologian muovaajina
  • teologia ja poliittinen vaikuttaminen
  • teologia ja kehitys (esim. seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet, ilmasto, ihmisoikeudet jne.)

Kurssin suorittaminen edellyttää viikoittaista analyysitehtävien tekemistä ja vertaiskommentointia. Osa tehtävistä on dialogimuotoisia. Lopputehtävässä sovelletaan kurssilla opittuja asioita annettuun teemaan. Viikkotehtävät ja lopputehtävät arvostellaan.

Tehtävät arvioidaan asteikolla 0-5. Arvostelussa kiinnitetään huomiota opiskelijan kykyyn soveltaa kurssilla käsiteltyjä asioita erilaisiin teksteihin.