Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 12:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.1.2020
10:15 - 13:45
Tue 28.1.2020
10:15 - 13:45
Tue 4.2.2020
10:15 - 13:45
Tue 11.2.2020
10:15 - 13:45
Tue 18.2.2020
10:15 - 11:45

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskonnon, median ja julkisuuden suhteita käsitteleviä keskeisiä teorioita, menetelmiä ja näkökulmia sekä osaa niiden perusteella analysoida, miten uskontoa käsitellään mediajulkisuudessa ja millaista todellisuutta erilaiset julkisuuskuvat rakentavat. Opiskelija kykenee erittelemään keskeisimmät tavat, joilla ajankohtaisia ja toistuvia uskonto-aiheisia kysymyksiä käsitellään mediajulkisuudessa. Lisäksi hän pystyy jäsentämään, millaisia tavoitteita eri uskontoryhmillä on suhteessa mediaan ja julkisuuteen.

Opintojaksossa käsitellään sitä, miten uskonto ja uskonnollisuus on osa mediaa ja muuta julkisuutta. Sisällössä painottuvat joukkoviestimet sekä valikoidut julkiset instituutiot. Keskeisiä käsiteltäviä kysymyksiä on, miten uskontoa jäsennetään mediajulkisuudessa ja miten uskonto näkyy tai ei näy siinä sekä miten uskonnolliset yhteisöt ovat vuorovaikutuksessa julkisuuden eri toimijoiden kanssa.

Opintojakson suorittaminen edellyttää opiskelijalta lähiopetukseen liittyvän oheismateriaalin ja -kirjallisuuden opiskelua sekä oppimispäiväkirjasta ja esseestä koostuvien kirjallisten tuotosten tekemistä.

Kontaktiopetusta 20 tuntia. Opetusmenetelmänä on aktivoiva luennointi.

Opetuskerroille on ennakkolukemistoa 1-2 artikkelia per tapaaminen. Luettavat artikkelit ilmoitetaan kurssin alussa.

0-5. Arviointi perustuu opiskelijan yksilöllisesti tuottaman oppimispäiväkirjan ja esseen avulla osoitettuun osaamistavoitteiden mukaiseen osaamiseen.