Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.12.2017 at 12:00 - 9.1.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 15.1.2018
10:15 - 11:45
Wed 17.1.2018
10:15 - 11:45
Mon 22.1.2018
10:15 - 11:45
Wed 24.1.2018
10:15 - 11:45
Mon 29.1.2018
10:15 - 11:45
Fri 2.2.2018
14:15 - 15:45
Mon 5.2.2018
10:15 - 11:45
Fri 9.2.2018
14:15 - 15:45
Mon 12.2.2018
10:15 - 11:45
Fri 16.2.2018
14:15 - 15:45
Mon 19.2.2018
10:15 - 11:45
Fri 23.2.2018
10:15 - 11:45
Mon 26.2.2018
10:15 - 11:45
Fri 2.3.2018
10:15 - 11:45

Description

  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida juutalaisena liikkeenä alkunsa saaneen kristinuskon ja sen emouskonnon monisyistä suhdetta, tuntee niiden välillä vallinneita konflikteja ja konfliktien taustoja sekä kykenee tarkastelemaan kristinuskoa ja juutalaisuutta lähteissä ja tutkimuskirjallisuudessa esiintyvien erilaisten motiivien valossa.
  • Opiskelija hahmottaa antisemitismin yleisen historian pääpiirteet ja tuntee juutalaisvastaisen propagandan keskeiset argumentit. Hän ymmärtää erityisesti sen, millä tavoin juutalaisvastaisuus on ilmennyt kristittyjen ja muslimien keskuudessa vuosisatojen kuluessa.
  • Opintojakson suoritettuaan opiskeija osaa jäsentää islamin syntyyn ja leviämiseen liittyviä keskeisiä tekijöitä sekä kriittisesti analysoida tietoa, jota on tarjolla muslimien Euroopassa kohtaamista haasteista.
  • Kurssilla tarkastellaan kristinuskon varhaisvaiheita, sen alkua juutalaisena liikkeenä ja vähittäistä erkanemista omaksi itsenäiseksi uskonnokseen. Käsiteltävään ajanjaksoon mahtuu sekä kipeää rajanvetoa että rauhallista rinnakkaiseloa ja oppineiden keskustelua.
  • Kurssilla käsitellään juutalaisvihamielisyyden eli antisemitismin historiaa sekä kristinuskon että islamin kannalta. Aikajänne ulottuu varhaiskirkon ajoista nykyaikaan. Tarkasteltavana ovat tavallisimmat antisemitistiset argumentit ja toimet. Huomiota saavat niin varhaiskirkon teologit kuin holokaustin kieltäjät.
  • Kurssilla tarkastellaan islamin syntyä, leviämistä ja sen kehitystä nimenomaan Euroopassa. Pääpaino on toisen maailman sodan jälkeisessä ajassa, jolloin muslimien määrä Euroopassa alkoi kasvaa ja islam vähitellen vakiintua Euroopan toiseksi suurimmaksi uskonnoksi. Kurssilla käsitellään nykyajan islamiin liittyviä keskeisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä eri Euroopan maissa, Suomi mukaan lukien.

Jaksossa järjestetään vuosittain luentosarja. Luennot suoritetaan oppimispäiväkirjalla.

Lisäksi jaksoon kuuluu kolme teosta, jotka opiskelija suorittaa joko oppimispäiväkirjalla tai muulla sovitulla tavalla.

S. G. Wilson, Related Strangers: Jews and Christians 70-170 C. E.

Paavo Ahonen: Antisemitismi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1917–1932. SKHS. Ilmestyy keväällä 2017.

Nathal M Dessig et al (eds.), Everyday lived Islam in Europe, 2013.

Arviointi suhteessa osaamistavoitteiden toteutumiseen.

Mikko Ketola