Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 12:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 29.10.2019
14:15 - 17:45
Thu 31.10.2019
14:15 - 17:45
Tue 5.11.2019
14:15 - 17:45
Thu 7.11.2019
14:15 - 17:45
Tue 12.11.2019
14:15 - 17:45
Thu 14.11.2019
14:15 - 17:45
Tue 19.11.2019
14:15 - 17:45

Description

Opiskelija hahmottaa antisemitismin pitkän ja monisäikeisen historian sekä sen kristilliset juuret, oppii tunnistamaan sen keskeiset tunnusmerkit niin menneessä kuin nykyisessä ajassa.

  • Kurssilla tarkastellaan kristinuskon varhaisvaiheita, sen alkua juutalaisena liikkeenä ja vähittäistä erkanemista omaksi itsenäiseksi uskonnokseen. Käsiteltävään ajanjaksoon mahtuu sekä kipeää rajanvetoa että rauhallista rinnakkaiseloa ja oppineiden keskustelua.
  • Kurssilla käsitellään juutalaisvastaisuuden eli antisemitismin historiaa, erityisesti pitäen silmällä kristinuskon keskeistä asemaa ilmiön eri vaiheissa. Aikajänne ulottuu kuitenkin varhaiskirkon ajoista aina nykyaikaan, jolloin islamilaisen juutalaisvastaisuuden rooli korostuu. Sisällöllisesti kurssilla käydään läpi juutalaisten yhteiskunnallisen aseman kehitys kristillisessä Euroopassa, antisemitistisiä stereotypioita aatteellisista ja kirjallisista tuotoksista kuvataiteeseen sekä konkreettisia juutalaisvastaisia syytöksiä ja toimia.
  • Kurssilla pohditaan syitä antisemitismin, ihmiskunnan pisimmän ja irrationaalisimman vihan nousuun kerta toisensa jälkeen. Kurssilla etsitään ja pohditaan ilmiöön liittyviä kysymyksiä, joihin ei luultavasti ole hyviä vastauksia.

Osallistuminen työskentelyyn ja kirjallisuusesseet

S. G. Wilson, Related Strangers: Jews and Christians 70-170 C. E.

Paavo Ahonen: Antisemitismi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1917–1932. SKHS.

Thomas A. Idinopulos: Betrayal of spirit: Jew-hatred, the Holocaust, and Christianity

Arviointi suhteessa osaamistavoitteiden toteutumiseen.

Opettajat Matti Myllykoski ja Paavo Ahonen.