Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 12:00 - 30.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 6.11.2019
10:15 - 13:45
Wed 13.11.2019
10:15 - 13:45
Wed 20.11.2019
10:15 - 13:45
Wed 27.11.2019
10:15 - 13:45
Wed 4.12.2019
10:15 - 13:45
Wed 11.12.2019
10:15 - 13:45

Description

- Opiskelija on selvillä hermeneutiikasta tekstien ymmärtämisessä ja tulkinnassa

- Opiskelija tuntee reseptio- ja vaikutushistorian ymmärtämisen kannalta keskeiset käsitteet ja on selvillä erilaisista tulkintamalleista ja −perinteistä sekä niiden vaikutuksesta.

- Opiskelija osaa analysoida reseptiohistoriallisia esimerkkejä tekstien syntyhistorian ja −kontekstin valossa.

- Opiskelija osaa analysoida reseptiohistoriallisia esimerkkejä uskonnon käsitteen, etiikan ja aatehistorian kannalta.

- Opiskelija ymmärtää vaikutushistorian merkityksen yhteiskunnallisten virtausten kannalta ja osaa analysoida reseptiohistorian poliittisia vaikutuksia.

* Eettisesti relevanttien raamatuntekstien reseptiohistoria suhteutettuna 3-4 historialliseen tilanteeseen

* Perehtyminen historiallisiin, poliittisiin, uskonnollisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin, jotka tekivät esimerkkiteksteistä relevantteja kussakin historiallisessa tilanteessa.

* Hermeneuttis-tulkinnalliset mallit, joita tekstien ymmärtämisessä ja tulkinnassa on sovellettu

* Uskonnon käsitteen rooli ja merkitys tulkinnassa erityisesti tekstien omistajuuden ja vallankäytön näkökulmasta

Luentokurssiin liittyvät kirjalliset kotitehtävät sekä soveltava loppuessee.

Ilmoitetaan luennolla

Asteikkona 0-5; kriteerit: keskeisten sisältöjen hallitseminen ja soveltaminen kirjallisissa tehtävissä

- Osallistuminen työpajaan, luentokurssiin liittyvät kirjalliset kotitehtävät