Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 12:00 - 10.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.3.2020
14:15 - 15:45
Fri 13.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 17.3.2020
14:15 - 15:45
Fri 20.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 24.3.2020
14:15 - 15:45
Fri 27.3.2020
12:15 - 13:45
Tue 31.3.2020
14:15 - 15:45
Fri 3.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 7.4.2020
14:15 - 15:45
Fri 17.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 21.4.2020
14:15 - 15:45
Fri 24.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 28.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Opintojakson päätyttyä

  • opiskelija tunnistaa ja osaa kuvailla eri kirkkojen ja tunnustuskuntien erilaisia edellytyksiä toistensa kohtaamiseen ja syvempään yhteistyöhön
  • opiskelija osaa arvioida yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksia kirkkojen lähentymiseen.
  • opiskelija pystyy erittelemään ja vertailemaan eri ekumeenisten organisaatioiden erilaisia profiileja
  • opiskelija kykenee osallistumaan ekumeenisiin tai uskontojen välisiin asiantuntijakeskusteluihin ja kehittämään itsenäisesti uusia kohtaamisen ja dialogin muotoja
  • opiskelija osaa ilmaista asiantuntijuuttaan sekä kirjallisesti että suullisesti

Opintojaksossa tarkastellaan ekumeenisen liikkeen kehitystä ja ekumeenisen toiminnan keskeisiä muotoja. Tarkastelu kattaa sekä historiallisia kehityskulkuja että temaattisten kysymysten tarkastelua.

- erilaisten ekumenia-käsitysten synty ja ilmeneminen historiassa

- modernin ekumeenisen liikkeen synty 1800-luvulla ja sen kehkeytyminen nykyhetkeen saakka.

- ekumeenisen liikkeen ja yleisen yhteiskunnallisen muutoksen vuorovaikutus

- ekumeenisten keskustelujen luonne ja menetelmät sekä tärkeimmät niissä esiin tulleet keskeiset teologiset kysymykset eri aikoina

- kirkkojen globaali kansainvälinen apu

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää:

  • opintojaksoon kuuluviin vierailukäynteihin osallistumista (3 kpl)
  • yhden keskustelunavauspuheenvuoron pitämistä luentojen yhteydessä
  • esseesuoritus erikseen sovittavasta aiheesta

Ei pakollista kirjallisuutta. Valinnainen kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alkaessa.

vierailukäynnit ja keskustelunavauspuheenvuoro: hyväksytty-hylätty

esseesuoritus: 0-5