Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi järjestetään etäopetuksena. Kurssilla on reaaliaikaista etäopetusta ilmoitettuina opetusajankohtina Zoomilla.

Enrol
12.2.2020 at 12:00 - 21.4.2020 at 23:59

Messages

Aura Nortomaa's picture

Aura Nortomaa

Published, 7.4.2020 at 12:12

Kurssi järjestetään etäopetuksena. Kurssilla on reaaliaikaista etäopetusta ilmoitettuina opetusajankohtina, sekä lisäksi itsenäisiä ja pienryhmissä työstettäviä tehtäviä. Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 4.5.2020
09:15 - 12:45
Tue 5.5.2020
09:15 - 12:45
Wed 6.5.2020
09:15 - 12:45
Thu 7.5.2020
09:15 - 12:45
Fri 8.5.2020
09:15 - 12:45

Other teaching

09.09.2019 Mon 10.15-13.45
16.09. - 07.10.2019 Mon 10.15-13.45
Aura Nortomaa
Teaching language: Finnish
20.01. - 17.02.2020 Mon 10.15-13.45
Maria Buchert
Teaching language: Finnish
16.03. - 06.04.2020 Mon 10.15-13.45
20.04.2020 Mon 10.15-13.45
Aura Nortomaa
Teaching language: Finnish
04.05.2020 Mon 09.15-12.45
05.05.2020 Tue 09.15-12.45
06.05.2020 Wed 09.15-12.45
07.05.2020 Thu 09.15-12.45
08.05.2020 Fri 09.15-12.45
Aura Nortomaa, Minttu Väisänen
Teaching language: Finnish

Description

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tulkita työelämän tarjoamia mahdollisuuksia ja verkottua työelämään teologisen alan asiantuntijana
  • osaa analysoida ja kehittää osaamistaan
  • tunnistaa oman toimintansa merkityksen suhteessa tulevaisuuden tavoitteisiinsa
  • tunnistaa asiantuntijaidentiteettinsä sek oman vastuunsa sen kehittämisessä
  • tunnistaa asiantuntijuuteensa liittyvän eettisen vastuun

Opintojen 5. vuosi.

Opiskelija syventää työelämäosaamistaan ja valmistautuu työelämään teologisen alan asiantuntijana. Hän tunnistaa oman toimintansa merkityksen suhteessa tulevaisuutensa tavoitteisiin ja akateemisen asiantuntijuutensa jatkuvaan kehittämiseen. Hän reflektoi työelämäjakson tavoitteiden toteutumista, osaamisensa sisältöä ja tulevaisuuden suunnitelmiaan akateemisena asiantuntijana.

Opintojakso suoritetaan kontaktiopetuksena (20 h). Opiskelija osallistuu ryhmäopetukseen ja tekee itsenäisiä tehtäviä sekä ryhmätehtäviä. Kurssilla on läsnäolovelvoite (painavista syistä johtuva yksi poissaolokerta on korvattavissa).

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosanaan vaikuttavat opiskelijan itsearviointi sekä opettajan arviointi opiskelijan loppuporftoliosta ja opiskelijan toiminnasta kurssilla.

Opiskelija osallistuu ryhmäopetukseen ja tekee itsenäisiä tehtäviä sekä ryhmätehtäviä.

Aura Nortomaa

Opintojakso suoritetaan TUM-402 Työelämäjakson jälkeen (suositeltavaa) tai TUM-402 Työelämäjakson loppupuolella.