Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Ekumeeninen teologia 5 Cr Lecture Course 30.10.2019 - 13.12.2019
Ekumeeninen teologia 5 Cr Lecture Course 11.3.2019 - 25.4.2019
Ekumeeninen teologia 5 Cr Lecture Course 15.1.2018 - 21.2.2018

Learning outcomes

Opiskelija ymmärtää ekumeenisen teologian keskeisiä kysymyksiä osana systemaattisen teologian keskustelua ja osaa käyttää ekumeenisia lähdetekstejä ekumeniikan kysymysten analyysissä.

Contents

Tutustuminen systemaattisen teologian yleisesitykseen ja ekumeenisiin lähdeteksteihin. Kontaktiopetus tukee kirjallisuuteen tutustumista.

Completion

Luennot tai lukupiiri sekä kirjallisuuteen liittyviä tehtäviä.

Assessment practices and criteria

arvosanat 0-5. Arviointikriteereinä ovat opiskelijan kyky ymmärtää ekumeenisen teologian kysymyksiä systemaattisen teologian kokonaisuudessa sekä kyky käyttää ekumeenisia lähdetekstejä ekumeniikan kysymysten analyysissä.